strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz
Działa niezabudowana o pow. 0,0846 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działa niezabudowana o pow. 0,0846 ha
Cena wywoławcza: 199 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 179/15
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Krakowie przy ul. Cystersów 14/21 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

(uproszczona)

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr 38/13 o pow. 0,0846 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi KW o nr KR1P/00231818/0.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 265 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 199 050,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli kwotę 26 540,00 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone