strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ryszard Kowalczyk syndyk Dariusza Karpiaka
Lokal mieszkalny o pow. 33,46 m2 – udział 1/2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-14
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 33,46 m2 – udział 1/2
Cena wywoławcza: 43 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Ryszard Kowalczyk - syndyk masy upadłości Dariusza Karpiaka zam. w Zgierzu

 

zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) na nabycie udziału 1/2 części we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 33,46 m2, położonego w Zgierzu przy ul. Emilii Plater 3, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00043380/8.

 

Warunki sprzedaży:

a)   sprzedaż udziału nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 43 000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych),

b)   przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 4 300,00 zł na konto syndyka masy upadłości nr 66 1240 1734 1111 0010 6360 7744 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Kutnie do dnia poprzedzającego upływ terminu na składanie ofert,

c)    wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka,

d)   cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

e)   wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,

f)    oferty należy składać w terminie miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Syndyk Ryszard Kowalczyk, Kutno 99-300, ul. Żółkiewskiego 5/5,

g)   informacje w sprawie sprzedaży udziału w lokalu można uzyskać telefoniczne pod numerem telefonu: (24) 254 42 78, (24) 254 49 58.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Emilii Plater
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone