strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Lokal mieszkalny o pow. 48,60 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-11
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 48,60 m2.
Cena wywoławcza: 73 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 498/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

11 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość lokalową znajdującą się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, wieloklatkowym, położonym w Tułowicach na działce nr 1010/3 a.m. 2 o pow. 1,4783 ha. Lokal mieszkalny nr 8, położony na 4 kondygnacji (III piętro) budynku i zgodnie z KW składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki + wc oraz piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 51,40 m2. Do dalszych wyliczeń przyjęto powierzchnię użytkową lokalu z pominięciem powierzchni pomieszczenia piwnicznego, wynoszącą 48,60 m2. Powierzchnia pomieszczenia piwnicznego przynależnego do lokalu wynosi 2,80 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, c.o., gaz. Stolarka okienna i drzwiowa pierwotna, okna drewniane. Rozkład pomieszczeń korzystny – brak pomieszczeń przejściowych;

-        należącej do dłużników: (…) (po 1/2 udziału prawa własności),

-        położonej: 49-130 Tułowice, ul. Ceramiczna 6a/8,

-        dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00135264/8.

Suma oszacowania wynosi 110 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 010,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ceramiczna
Miasto: Tułowice
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone