strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie
Lokal mieszkalny o pow. 54,74 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 54,74 m2
Cena wywoławcza: 51 333,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 381/07
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 13:.00

 

w sali Sądu Rejonowego w Miechowie w I Wydziale Cywilnym odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

-        prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. 54,74 m2, położonego w budynku oznaczonym nr 107c w m. Gołcza – posiadającego założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie nr KR1M/00056513/8;

-        udziału 1193/10000 w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr ew. 119/5 objętej księgą wieczystą nr KR1M/00055478/3,

należącej do dłużników: (…),

(….).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 77 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 51 333,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (41) 383 10 37

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gołcza
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone