strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zakład Produkcji Mrożonek FRYTKA Tadeusz Jagielski w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – Zakład produkcji mrożonek „Frytka”
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – Zakład produkcji mrożonek „Frytka”
Cena wywoławcza: 3 960,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Jagielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Mrożonek „Frytka” Tadeusz Jagielski w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Górsku przy ul. Toruńskiej 21, 87-134 Zławieś Wielka

 

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Tadeusza Jagielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Mrożonek „Frytka” z siedzibą w Górsku przy ul. Toruńskiej 21, w rozumieniu art. 551 kpc, z wyłączeniem gotówki znajdującej się w kasie i na rachunku bankowym oraz wierzytelności

za łączną cenę wywoławczą wynikającą z dokonanego oszacowania 830 411,00 zł.

 

I.        Sprzedaż obejmuje:

 

I.A. nieruchomość

 

prawo własności nieruchomości położonej w Górsku przy ul Toruńskiej 21, gmina Zławieś Wielka Kawęczynie z wyodrębnionymi działkami gruntu o nr geodezyjnym 130/6, 130/8 o pow. 0,7851 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TO1T/00045938/1 zabudowanej budynkiem produkcyjnym parterowym, wolnostojącym, o zróżnicowanej wysokości o powierzchni użytkowej 304,20 m2, o wartości 432 000,00 zł, oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 100 m2, składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc, w tym wartość rynkowa gruntu o wartości 176 000,00 zł.

 

I.B. ruchomości

 

1.B wymienione w arkuszu spisu z natury jako „Wyposażenie budynku mieszkalnego” zawierający pozycje od nr 1 do nr 29, o wartości 3 960,00 zł.

2.B wymienione w arkuszu spisu z natury jako „Wyposażenie budynku produkcyjnego” zawierający pozycje od nr 1 do nr 49, o wartości 356 991,00 zł.

3.B wymienione w arkuszu spisu z natury „Pojazdy” zawierający pozycję nr 1, o wartości 37 460,00 zł.

 

o łącznej wartości: 398 411,00 zł.

 

 

 

II.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.   Złożenie pisemnej oferty do dnia 29.02.2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego przy ul. Mickiewicza 10/16 pokój nr 203 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa Tadeusz Jagielski - sygn. akt V GUp 10/14”.

Wpłacenie wadium do dnia 29.02.2016 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej przedsiębiorstwa, nieruchomości lub ruchomości na rachunek bankowy Syndyka, który prowadzony jest w Banku PEKAO S.A. O. Toruń nr 52 1240 4009 1111 0010 6013 1116.

 

III.    Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 2.03.2016 r. o godz. 8:00 w sali nr 213 w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16.

 

IV.     Syndyk zastrzega sobie:

1.   że będą brane pod uwagę tylko oferty złożone co najmniej na kwotę odpowiadającą cenie wywoławczej,

2.   prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

3.   prawo zarządzenia przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy,

4.   prawo do odwołania aukcji w każdym czasie, unieważnienia aukcji bez podania przyczyny lub zamknięcia aukcji bez wybrania oferty.

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz zapoznać się z przedmiotem przetargu w każdy dzień roboczy w godz. od 8:00 do 14:00 w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 10/51, tel. (56) 621 91 61 oraz na stronie internetowej www.kancelaria-cedrowski.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Toruńska
Miasto: Zławieś Wielka
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone