strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel
Działka rolna nr 934 - pow. 0,12 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka rolna nr 934 - pow. 0,12 ha
Cena wywoławcza: 4 212,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 5680/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy  Natalia Gretschel Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 1013 (6) w związku z art. 867 kpc, że w dniu 

 

22 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w tutejszej Kancelarii, przy ulicy Chopina 1/3 w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA


nieruchomości w postaci: działki rolnej nr 934 - pow. 0,12 ha,

położonej w Rącznej, gm. Liszki,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1K/00006767/6 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział VII Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 424,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 212,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na rachunek komornika o nr: 

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500 złotych, przy czym reszta powinna  być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15.03.2016 r. w godz. 15:00-15:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rączna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone