strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Działka ewidencyjna o pow. 1 013 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka ewidencyjna o pow. 1 013 m2
Cena wywoławcza: 811 760,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 11204/12
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr KW WA1P/00072550/2

(dotyczy sygn. akt I Co 3909/15)

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 11204/12

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia  

 

31 marca 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (działka ewidencyjna nr 1200 o pow. 1 013 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 236,60 m2) położonej w miejscowości Granica (gm. Michałowice) przy ul. Głównej 93c, 05-806 Granica, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW WA1P/00072550/2 – stanowiącej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 217 640,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 811 760,00 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 121 764,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Główna
Miasto: Granica
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone