strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Działki gruntu o powierzchniach 0,69 ha i 0,68 ha i 1,21 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu o powierzchniach 0,69 ha i 0,68 ha i 1,21 ha
Cena wywoławcza: 22 678,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 268/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 kwietnia 2016 r.  o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Choszczówka Stojecka, gm. Dębe Wielkie, opisanej jako działka gruntu o numerze 9 o powierzchni 0,69 ha, działka gruntu o numerze ew. 10 o powierzchni 0,68 ha, działka gruntu o numerze ew. 889 o powierzchni 1,21 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00081406/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 34 018,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 22 678,67 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 3 401,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego

nr: 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 268/14 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Choszczówka Stojecka
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone