strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Nieruchomość we Wrocławiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość we Wrocławiu
Cena wywoławcza: 109 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1942/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/185646/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 226, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 53-614 Wrocław, ul. Złotoryjska 7/44, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1K/185646/0].

 

Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie Kancelarii Komornika mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 16, (budynek Starej Giełdy) czynnej w dniach pn., śr., czw. w godzinach 8:00-16:00, wt. w godzinach 8:00-17:00, pt. od 8:00-15:00, albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

13 1020 5226 0000 6502 0371 0431

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać akta egzekucyjne do dnia 24.03.2016 r. w Kancelarii Komornika, od 25.03.2016 r. w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziału VIII Cywilnego przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornika pod numerem tel. (71) 337 54 74

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Złotoryjska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone