strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działka zabudowana o pow. 0,7374 ha – budynek biurowy, portiernia, dystrybutor paliwa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-23
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,7374 ha – budynek biurowy, portiernia, dystrybutor paliwa
Cena wywoławcza: 301 919,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2390/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

23 marca 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość położonej: Jutrosin działka nr 453/1 o pow. 0,7374 ha. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 3.12.2095 r. oraz budynki i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem warsztatowym z częścią biurową, budynkiem magazynowym, budynkiem portierni oraz dystrybutorem paliwa. Powierzchnia użytkowa budynku warsztatowego z częścią biurową wynosi 440,36 m2. Powierzchnia użytkowa budynku magazynowego wynosi 230,37 m2. Powierzchnia użytkowa budynku portierni wynosi 14,95 m2. Na nieruchomości znajduje się zbiornik – dystrybutor paliwa w kształcie cylindra wykonanego ze stali węglowej o poj. nominalnej 12 250 dm3. Zbiornik posiada legalizację do 31.12.2020 r. Nad dystrybutorem wykonane zadaszenie konstrukcji stalowej i doprowadzono instalację elektryczną. Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energii elektrycznej + siła oraz telefoniczne. Instalacja gazowa jest w ulicy. Dojścia do nieruchomości utwardzone płytami betonowymi, kostką betonową i trylinką, część niezabudowana zagospodarowana jest w części nasadzeniami roślinnymi zielonymi;

należącego do dłużnika: (…),

położonej: 63-930 Jutrosin, ul. Polna,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00040580/6].

 

Suma oszacowania wynosi 452 879,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 301 919,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 45 287,90 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Jutrosin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone