strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Lokal mieszkalny o pow. 29,00 m2 – 1 pokój
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 29,00 m2 – 1 pokój
Cena wywoławcza: 16 146,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 60/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 40373

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 marca 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w miejscowości Sowiny 30 w budynku położonym na działce nr 306/10 o pow. 0,0373 ha. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki, korytarza i skrytki o pow. użytkowej 29,00 m2 oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń wynoszący 290/1020 części. Lokal ogrzewany za pomocą pieca kaflowego oraz pieca kuchennego kaflowego. Powierzchnia skrytki nie została wliczona do ogólnej powierzchni użytkowej. Skrytka użytkowana jest przez właściciela lokalu nr 3, pomieszczenie skrytki nie wykończone. Lokal wyposażony w instalację wodociągową, energetyczną oraz kanalizacyjną indywidualną. Lokal wymaga przeprowadzenia wielu prac remontowo-modernizacyjnych. Skrytka nadaje się do generalnego remontu. Stan wykończenia można ocenić jako poniżej średniego oraz poniżej standardów aktualnie obowiązujących;

należącego do dłużnika: (…),

położonego: 63-940 Bojanowo, Sowiny 30/3,

dla którego Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40373 [NKW: PO1R/00040373/2].

 

Suma oszacowania wynosi 21 529,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 146,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 152,90 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sowiny
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone