strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Grunt niezabudowany o pow. 0,2700 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt niezabudowany o pow. 0,2700 ha
Cena wywoławcza: 41 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 504/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi (…), zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 marca 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr E-304 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 388 o powierzchni 0,2700 ha, położonej w miejscowości Zastów, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. Krakowski.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00025451/2 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 55 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 41 300,00 zł.

Rękojmia wynosi: 5 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP Paribas Bank SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 504/13 Zastów”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zastów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone