strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Srebrzyszcze w upadłości
Grunty rolne, nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-03
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunty rolne, nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Srebrzyszczu

w upadłości likwidacyjnej

 

w ramach sprzedaży z wolnej ręki zaprasza do składania ofert podjęcia rokowań w celu nabycia nieruchomości zabudowanej budynkami byłego zakładu przetwórstwa mięsnego (masarni) – dz. nr 217/4 o pow. 0,5600 ha położonej w Srebrzyszczu, gmina Chełm.

Cena oszacowania nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego wynosi 133 400,00 zł.

Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzona jest księga wieczysta LU1C/00064119/5. Syndyk informuje, że budynki zostały wzniesione bez wymaganego pozwolenia na budowę i dotychczas niezalegalizowane. Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania jako obszar upraw rolnych i jest wyłączona z użytkowania rolniczego. Miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza dla niej inne funkcje, m.in. zabudowę zagrodową oraz specjalistyczne gospodarstwa i przedsiębiorczość związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Nieruchomość jest obciążona hipoteką na rzecz Banku PeKaO S.A. O. Chełm, która zostanie wykreślona w trybie art. 313, ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego po uprawomocnieniu się planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży.

Nieruchomość znajduje się w odległości 2,5 km od drogi krajowej nr 12 do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku (23 km).

Oferty z ceną należy składać w biurze syndyka w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita. O zakwalifikowaniu oferty do rokowań lub jej odrzuceniu oraz o terminie rokowań oferenci zostaną powiadomieni odrębnie listem poleconym.

Z operatem szacunkowym można się zapoznać w biurze syndyka. Operat szacunkowy określa ceny netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony przy wystawieniu faktury wg stawek obwiązujących na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Informacje – w biurze Masy Upadłości RSP w Srebrzyszczu 22-100 Chełm, codziennie w godzinach pracy – tel. (82) 565 55 62.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Srebrzyszcze
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone