strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Sławomir Majcher
Nieruchomości – działki stanowiące lasy i łąki poł. w Kołaczkowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-24
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – działki stanowiące lasy i łąki poł. w Kołaczkowicach
Cena wywoławcza: 651,69
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 462/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 marca 2016 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej nieruchomości położonych w Kołaczkowicach, gmina Busko-Zdrój o numerach ewidencyjnych: 1907 o pow. 0,12 ha, 2044 o pow. 0,99 ha, 2168 o pow. 0,28, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KI1B/00045722/1, a także nieruchomości położonych w Kołaczkowicach, gmina Busko-Zdrój o numerach ewidencyjnych: 309 o pow. 0,19 ha, 772 o pow. 0,58 ha, 867 o pow. 0,28 ha, 938 o pow. 0,26 ha, 1491 o pow. 0,06 ha, 1505 o pow. 0,19 ha, 1715 o pow. 0,46 ha, 1728 o pow. 2,36 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KI1B/00045723/8. (…). 

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KI1B/00045722/1

1. Działka 1907 o pow. 0,12 ha działka opisana jako nieruchomość rolna stanowi lasy w klasie V. Cena oszacowania: 3 249,92 zł, cena wywoławcza: 2 437,44 zł, wysokość rękojmi: 324,99 zł.

2. Działka 2044 o pow. 0,99 ha działka opisana jako nieruchomość rolna stanowi lasy w klasie V. Cena oszacowania: 24 595,66 zł, cena wywoławcza: 18 446,74 zł, wysokość rękojmi: 2 459,56 zł.

3. Działka 2168 o pow. 0,28 ha działka opisana jako nieruchomość rolna stanowi lasy w klasie V, oraz rowy w klasie V. Cena oszacowania: 7 583,16 zł, cena wywoławcza: 5 687,37 zł, wysokość rękojmi: 758,31 zł.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KI1B/00045723/8

1. Działka 309 o pow. 0,19 ha działka opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi łąki trwałe w klasie VI i rowy w klasie V. Cena oszacowania: 2 822,47 zł, cena wywoławcza: 2 116,85 zł, wysokość rękojmi: 282,24 zł.

2. Działka 772 o pow. 0,58 ha działka opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi lasy w klasie V, oraz nieużytki. Cena oszacowania: 12 612,84 zł, cena wywoławcza: 9 459,63 zł, wysokość rękojmi: 1 261,28 zł.

3. Działka 867 o pow. 0,28 ha działka opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi lasy w klasie V oraz nieużytki. Cena oszacowania: 7 538,16 zł, cena wywoławcza: 5 653,62 zł, wysokość rękojmi: 753,81 zł.

4. Działka 938 o pow. 0,26 ha działka opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi lasy w klasie V, oraz nieużytki. Cena oszacowania: 7 041,51 zł, cena wywoławcza: 5 281,13 zł, wysokość rękojmi: 704,15 zł.

5. Działka 1491 o pow. 0,06 ha działka opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi łąki trwałe w klasie IV i rowy w klasie V. Cena oszacowania: 868,92 zł, cena wywoławcza: 651,69 zł, wysokość rękojmi: 86,89 zł.

6. Działka 1505 o pow. 0,19 ha działka opisana jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi łąki trwałe w klasie III. Cena oszacowania: 2 822,47 zł, cena wywoławcza: 2 116,85 zł, wysokość rękojmi: 282,24 zł.

7. Działka 1715 o pow. 0,46 ha działka opisana jako nieruchomość rolna stanowi grunty orne w klasie IVa i IVb. Cena oszacowania: 7 691,48 zł, cena wywoławcza: 5 768,61 zł, wysokość rękojmi: 769,14 zł.

8. Działka 1728 o pow. 2,36 ha działka opisana jako nieruchomość zabudowana. Na działce znajduje się budynek mieszkalny wybudowany w latach 60. Budynek gospodarczy wybudowany w latach 70. Stodoła i stajnia wybudowane w latach 50, oraz budynek garażowy. Cena oszacowania: 193 209,36 zł, cena wywoławcza: 144 907,02 zł, wysokość rękojmi: 19 320,93 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dnia poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.  

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kołaczkowice
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone