strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działki o pow. 1,4000 ha i 1,3800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,4000 ha i 1,3800 ha
Cena wywoławcza: 882 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2919/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00035229/4 oraz KW PO1A/00016103/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowych zabudowanych halą produkcyjno-magazynową z częścią biurowo-socjalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tworzące zorganizowaną całość przedsiębiorstwa (pierwotne przeznaczenie budynku – produkcja pieczarek). Przedmiotowe nieruchomości mają założone księgi wieczyste PO1A/00035229/4 (dla działki o nr geodezyjnym 158/6, o obszarze 1,4000 ha) i PO1A/00016103/6 (dla działki o nr 158/7 o obszarze 1,3800 ha). Łączny obszar nieruchomości wynosi 2,7800 ha.

Część gospodarcza budynku jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Powierzchnia użytkowa części gospodarczej wynosi 3 382 m2.

Część mieszkalno-biurowa dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona. Powierzchnia użytkowa części biurowo-mieszkalnej wynosi 178 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa zabudowy wynosi 3 560 m2,

należącej do dłużnika: (…),   

położonej: Sokolniki Małe, gmina Kaźmierz,  

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00035229/4 oraz KW PO1A/00016103/6.

 

Suma oszacowania wynosi 1 176 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 882 075,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 117 610,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sokolniki Małe
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone