strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal mieszkalny o pow. 46,88 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,88 m2
Cena wywoławcza: 187 635,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 545/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-21 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kraków-Podgórze przy ul. Leona Petrażyckiego 10A/1, stanowiącej własność dłużnika (…) posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00480816/6 z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 4688/288829 częściach (numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej KR1P/00456418/9). Lokal mieszkalny położony jest na kondygnacji pierwszej (parter). Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego to 46,88 m2, na którą składa się łazienka, pokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym. Ponadto w ramach podziału nieruchomości wspólnej (udział w częściach wspólnych nieruchomości) – prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przyległego do lokalu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 250 181,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 187 635,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 25 018,10 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 545/14) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Leona Petrażyckiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone