strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Działka o pow. 1,192 m2, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,192 m2, zabudowana
Cena wywoławcza: 293 111,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1529/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW RA1R/00107178/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Struga 63, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Stefana Żeromskiego nr 15 w miejscowości Skaryszew, gm. Skaryszew obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 995 o pow. 1,192 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (częściowo niewykończonym) o pow. użytkowej 190,38 m2 składający się z: trzech pokoi, przedpokoju, schowka, kuchni, dwóch pom. gospodarczych, kotłowni (parter), czterech pokoi, garderoby, hallu, łazienki (poddasze) i budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 45,21 m2 oraz budowlami infrastruktury technicznej,  dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00107178/2.

Suma oszacowania wynosi 390 815,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 111,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 081,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sekretariacie I wydziału cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu (ul. Grzybowska 4/6) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: S. Żeromskiego
Miasto: Skaryszew
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone