strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Usługi Transportowe Tomasz Szklarek
Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości i maszyn
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości i maszyn
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Sygn. akt XIV GUp 124/15

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości Tomasza Szklarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w Romanówku w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

I.            prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o przeznaczeniu rolnym zlokalizowanej w Romanówku, powiat brzeziński, położonej w obrębie 0017 Romanówek jednostki ewidencyjnej Rogów o łącznej powierzchni 34 000 m2 (działki: nr 10/1 o powierzchni 6 900 m2, nr 7 o powierzchni 5 600 m2, nr 8/1 o powierzchni 3 600 m2, nr 12/1 o powierzchni 17 900 m2), dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1B/00038982/5 za cenę nie niższą 105 000,00 złotych netto plus obowiązująca stawka VAT.

II.          niżej wymienionych środków transportu i wyposażenia:

1.    samochodu ciężarowego FORD TRANSIT, rok produkcji 1996, o nr rejestracyjnym EBR 79JG za cenę nie niższą niż 4 850,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT

2.    ciągnika siodłowego SCANIA, rok produkcji 2000, nr rejestracyjny PZ 4231J za cenę nie niższą niż 19 350,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT

3.    naczepy FRUEHAUF, rok produkcji 1999, nr rejestracyjny TBU 13YK za cenę nie niższą niż 15 200,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT

4.    naczepy CARNEHL, rok produkcji 1998, LUMBA 10 za cenę nie niższą niż 14 250,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT

5.    myjki KARCHER, rok produkcji 1993, HDS 995 za cenę nie niższą niż 1 330,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT.

 

Wymienione wyżej działki gruntu są oferowane do sprzedaży łącznie.

Wskazane wyżej ruchomości są oferowane do sprzedaży łącznie lub oddzielnie.

 

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 30 marca 2016 r., do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński Syndyk masy upadłości Tomasza Szklarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Tomasz Szklarek w Romanówku w upadłości likwidacyjnej, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości" lub „Oferta zakupu ruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości 94 1910 1048 2251 0798 4293 0002.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka, 93-418 Łódź , ul. Aleksandra 24/26/26G. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu 602 243 501.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Romanówek
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone