strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Roman Lipiński
Udziały w lokalu mieszkalnym
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w lokalu mieszkalnym
Cena wywoławcza: 76 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3078/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32
, sala 200, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 stanowiącej własność dłużnika (…) udziału w wysokości
1/2 stanowiącego własność dłużnika (…) we współwłasności własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Koziegłowach, gmina Czerwonak, os. Leśne 18c/58, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta PO1P/00241512/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 228 900,00 zł.

Wartość 1/2 udziału dłużnika (…) wynosi 114 450,00 zł.

Wartość 1/2 udziału dłużnika (…) wynosi 114 450,00 zł.

 

Cena wywołania każdego z udziałów w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania,
tj. kwotę: 76 300,00 zł, łącznie 152 600,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. 11 445,00 zł, łącznie 22 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić także na konto komornika w

PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631

z dopiskiem licytacja KM 3078/14 i przedstawić przed licytacją dowód wpłaty.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej  na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika lub na 5 dni przed licytacją do wglądu w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy sprawie II Co 636/12.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Leśne
Miasto: Koziegłowy
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone