strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Wiesław Kosatka
Trzy nieruchomości  zabudowane położone w gminie Wróblew
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Trzy nieruchomości  zabudowane położone w gminie Wróblew
Cena wywoławcza: 58 570,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Wiesława i Janiny Kosatka zam. w Rakowicach gmina Wróblew  ogłasza

o sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert trzech nieruchomości  zabudowanych położonych w gminie Wróblew:

- KW SR1S/ 00065459/9  o pow. 0,28 ha w Rakowicach 33 zabudowana nowym  domem mieszkalnym – cena wywoławcza 300 000 zł

- KW SR1S/00055043/7 o pow. 0,40 ha  w Rakowicach zabudowana siedliskiem – cena wywoławcza 58 570 zł;

- KW SR1S/00026360/3 o pow. 1,40 ha  w Inczewie zabudowana siedliskiem obciążona służebnością osobistą – cena wywoławcza  95 400 zł

1.     Pisemne oferty w języku polskim winny być wysłane  na adres: Syndyk Bożena Sadowska; 98-200 Sieradz ul. Czarnieckiego 6 z czytelnym napisem na kopercie

      „Oferta zakupu nieruchomości” w terminie  umożliwiającym    

      dostarczenie Poczcie Polskiej listu do 29 marca 2016 r.

  1. Przystępujący do sprzedaży  powinien, w terminie do 29 marca 2016 r. pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości

         • KW SR1S/ 00065459/9 – 30 000zł 

         • KW SR1S/00055043/7 – 5 900zł

         • KW SR1S/00026360/3 – 9 500zł

           na konto upadłego PKO S.A.  54 1240 3275 1111 0000 2918  8323.

3.   Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 12:00  w siedzibie Spółki.

4.    Syndyk ustali termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadomi o tym niezwłocznie oferenta którego oferta zostanie wybrana.

5.    Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium pozostałych uczestników podlega zwrotowi.

6.   Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

7.   Szczegółowe warunki sprzedaży  zostały określone w Regulaminie sprzedaży  do wglądu w Agencji Nieruchomości Agnieszki Krawczyk w Sieradzu przy ul. Kościuszki 6.

8.   Nieruchomości można oglądać w terminie do 25 marca 2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z  ww. Agencją Nieruchomości.

Tel. (43) 822 16 04.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rakowice, Inczew
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone