strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Niezabudowana nieruchomość o pow. 18,0300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-29
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 18,0300 ha
Cena wywoławcza: 175 028,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 348/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: rzeczowego (…), nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie 0007 Kalina Górecka, gmina Pierzchnica składająca się z działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach numerem 131/1 o powierzchni 18,0300 ha. Według księgi wieczystej o numerze KI1B/00047446/6 dział II stanowi własność (…), natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach sygn. akt I C 1077/07 z dnia 28 lipca 2008 r. z powództwa (…) przeciwko (…) uznał czynność prawną w postaci umowy darowizny zawartą między nimi za bezskuteczną. Następnie na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 12 listopada 2008 r. sygn. akt I C 2681/08 z powództwa (…) przeciwko (…) uznał umowę darowizny zawartą między nimi za bezskuteczną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, jednostka ewidencyjna 260415_2 Pierzchnica. Działka ewidencyjna numerem 131/1 użytkowana rolniczo częściowo jako rolna, w pozostałej części jako łąka. Dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 Kalina Górecka, Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą numerem KI1B/00047446/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 233 371,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 175 028,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23 337,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kalina Górecka
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone