strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn
I licytacja Mercedes-Benz Sprinter, rok prod. 2011, nr rej. BIAWL66
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: I licytacja Mercedes-Benz Sprinter, rok prod. 2011, nr rej. BIAWL66
Cena wywoławcza: 37 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: KM 507/15
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn Kancelaria Komornicza w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu:

31 marca 2016 r. o godzinie 9.00

w Domu Aukcyjnym - ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

następujących ruchomości stanowiących własność dłużnika w sprawie Km 507/15:

Lp.

Nr protok.

Nazwa

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

 

zajęcia

ruchomości

 

jednostkowa

łączna

jednostkowa

             
 

1

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MARKI MERCEDES - BENZ SPRINTER ROK PROD. 2011, NR REJ. BIAWL66

1,00

50.000,00

50.000,00

37.500,00

 

Zgodnie z art. 867 § 2 kpc cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

 

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867
1 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Jednocześnie komornik informuje, iż w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji - w miejscu i czasie oznaczonym wyżej oraz na stronie internetowej: www.komornik-katy.pl, www.licytacje.komornik.pl oraz www.dawro.pl.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo:

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone