strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabryczna Kamila Jaworek
Budynek mieszkalny 29,90 m2
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-19
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszkalny 29,90 m2
Cena wywoławcza: 109 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00183908/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek, Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

19 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. ŚWIEBODZKIEJ 5 w sali nr 101, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA


lokalu mieszkalnego położonego: 54-436 Wrocław, Wojrowicka 43/2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00183908/1, należącego do dłużnika: (…).

 

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość zlokalizowana jest we Wrocławiu przy ul. Wojrowickiej 43/2 (parter) na terenie zagospodarowanego osiedla domów wielorodzinnych niskich i średniowysokich. Obręb Nowy Dwór.

Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną. Stan techniczny budynku należy określić jako dostateczny. Powierzchnia użytkowa wynosi 29,90 m2 (stan według kartoteki lokalu). W jego skład wchodzą jeden pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie w podpiwniczeniu budynku o łącznej powierzchni 10,60 m2. Udział związany z własnością lokalu 1327/10000. Na nieruchomości ustanowione jest prawo osobiste - nieodpłatna, dożywotnia, osobista służebność mieszkania polegająca na prawie korzystania przez uprawnionych z całego lokalu mieszkalnego.

 

Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 600,00. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na konto komornika:

BGŻ S.A. Centrala Departament Operacji Krajowych

65 2030 0045 1110 0000 0273 2880

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953§1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976§2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953§1 pkt 5 kpc na dzień 14.04.2016 r. godz. 10.00.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu na 3 dni przed licytacją. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z mapką oraz wypisem z rejestru gruntów jest do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 349 79 18

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojrowicka
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone