strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Działka o obszarze 192 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o obszarze 192 m2
Cena wywoławcza: 21 285,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 7251/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej obecnie do uczestnika w charakterze dłużnika: Marka Słomińskiego jako nabywcy udziału w nieruchomości w trakcie egzekucji od dłużnika Wiesława Słomińskiego,

położonej: 80-104 Gdańsk, Kartuska 68/8, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00041143/6.

Właścicielowi lokalu nr 8 służy do dnia 10 marca 2088 r. udział, tj. 1/19 część użytkowania wieczystego działki nr 2/7 obszaru 192 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 33036 oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania.   

 

Suma oszacowania wynosi 28 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 285,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 838,00 w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kartuska
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone