strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak
Frezarka deckel Maho 2885 rok prod. nieznany
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Frezarka deckel Maho 2885 rok prod. nieznany
Cena wywoławcza: 95 355,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: KM 1412/15
Opis:

  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 25-04-2016r. o godz. 13:00 w lokalu: 42-500 Będzin, ul. Zagórska 48

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc


PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI
 

należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

Frezarka deckel Maho 2885 rok prod. nieznany

1 [szt.]

127 140,00 **

95 355,00

 

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo: śląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: ul. Zagórska 48
Miasto: 42-500 Będzin
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone