strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Prawo własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 4, położonej w budynku wielorodzinnym w Nowym Sączu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 4, położonej w budynku wielorodzinnym w Nowym Sączu
Cena wywoławcza: 108 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 37/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 kwietnia 2016 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, sala nr 102, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 4, położonej w budynku wielorodzinnym w Nowym Sączu przy ul. B. Joselewicza 3, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00126426/4, stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 108 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14 400,00 zł, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na rachunek komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Joselewicza
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone