strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Lokale niemieszkalne - garaże w Krakowie
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-05
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale niemieszkalne - garaże w Krakowie
Cena wywoławcza: 6 401,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3073/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Annie Wróbel, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

5 maja 2016 r. o godz. 8:00

 

w sali Nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 101 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00341102/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 444 577,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 333 432,75 zł.

 

2. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż nr 1 o powierzchni 24,90 m2, położony w budynku przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00341104/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 399,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 299,25 zł.

 

3. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż nr 2 o powierzchni 21,55 m2, położony w budynku przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie, zaadaptowany na cele mieszkalne, połączony funkcjonalnie z lokalem mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00341106/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 535,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 401,25 zł.

 

4. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż nr 3 o powierzchni 19,90 m2, położony w budynku przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie, zaadaptowany na cele mieszkalne, połączony funkcjonalnie z lokalem mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Stoigniewa 25 w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00341107/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 535,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 401,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wyżej opisane nieruchomości można oglądać w dniu 25 kwietnia 2016 r. w godz. 10:00-10:30. Operaty

szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stoigniewa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone