strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia Mieszkaniowa SASKA
Lokal w Krakowie o pow. 27 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Krakowie o pow. 27 m2
Cena wywoławcza: 139 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SASKA”

w Krakowie ul. Stróża Rybna 20/16

tel: 12 656 26 52

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Na zbycie lokalu nr 10 w bloku mieszkalnym przy ul. Stróża Rybna 20 w Krakowie, typu M-1, o powierzchni użytkowej 27 m2, położonego na II piętrze.

 

Przedmiotem nabycia przez oferenta, który wygra przetarg, jest prawo odrębnej własności lokalu.

 

Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego (licytacji) i odbędzie się            w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „SASKA”, adres jw., w terminie 6 kwietnia 2016 r.,

 o godz.12:00.

Lokal można obejrzeć, od dnia następnego po ukazaniu się ogłoszenia o przetargu,  w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 10:00 – 14:00, uzgadniając to wcześniej z biurem Spółdzielni.

Cena wywoławcza, wynosi 139 000,00 zł.

Wadium, w kwocie 10 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni 50 1320 1856 2895 8967 2000 0001, najpóźniej do dnia poprzedzającego wyznaczony termin przetargu.

Warunkiem dopuszczenia osoby do udziału w przetargu jest spełnianie przez nią kryteriów, określonych w Regulaminie przeprowadzania przetargu na sprzedaż lokali oraz wpływ wadium na konto Spółdzielni.

Zwrot wadium uczestnikom licytacji, którzy nie wygrali przetargu, zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §8 ust. od 1 – 4 ww. Regulaminu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Nabywca zobowiązany jest, zapłacić cenę nabycia, w terminie określonym w §15 ust.1-3 Regulaminu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali jest do wglądu w biurze Spółdzielni, w poniedziałki, środy i piątki w godz.  10:00 – 14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stróża Rybna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone