strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
EKO MAR sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłość EKO MAR
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłość EKO MAR
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy z dnia 29.02.2016 r. o sygn. akt XII GU 284/15 ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika EKO MAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu - Zdroju, nr KRS 0000053161.

Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wierzytelności i prawa jak wyżej należy zgłosić Sędziemu komisarzowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w sposób określony w art. 240 Prawa upadłościowego i naprawczego. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23,

44-100 Gliwice, z powołaniem się na sygn. akt XII GUp 12/16.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone