strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Udział 8/32 w nieruchomości gruntowej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 8/32 w nieruchomości gruntowej
Cena wywoławcza: 156 937,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, na podstawie art. 110w § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, w pokoju nr 618 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 8/32 w nieruchomości gruntowej: działce ewidencyjnej nr 603/1, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00047479/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Krakowie, przy ulicy Gnieźnieńskiej 17, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwustanowiskowym garażem.

 

Oszacowana wartość udziału w nieruchomości wynosi 209 250,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 156 937,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 50/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 925,00 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.

Wadium można także wpłacić na konto Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik

NBP O. Kraków: 66 1010 1270 0046 7513 9120 0000.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gnieźnieńska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone