strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Lublin-Zachód Włodzimierz Ryń
lokal mieszkalny w Lublinie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-05
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny w Lublinie
Cena wywoławcza: 208 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1218/07
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (tel. (81) 743 76 32) ogłasza, że w dniu

 

5 maja 2016 r. o godz. 09:30

 

sala XXII w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należące do dłużników: (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

położone: 20-094 Lublin, Lubartowska 64/2

wpisane w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” z/s w Lublinie (Adres spółdzielni: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 25). Dla prawa tego brak informacji o urządzonej księdze wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 278 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 830,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank PEKAO SA Lublin 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223

najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 20.04.2016 r.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lubartowska
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone