strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działki o łącznej powierzchni 1.6126 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 1.6126 ha
Cena wywoławcza: 361 381,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3761/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działki o łącznej powierzchni 1.6126 ha w tym: działki nr 595/02, nr 595/3, nr 595/4, nr 595/7 - gruntowe niezabudowane i działka nr 618 gruntowa zabudowana - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 179,50 m2, parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym; położonej w miejscowości Skrzyszów, gm. Skrzyszów, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00086932/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 481 842,00 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 361 381,50 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złoty 50/100 gr).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.


Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 19.04.2016 r. oraz 21.04.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skrzyszów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone