strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 123,21 m2 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-26
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 123,21 m2 
Cena wywoławcza: 203 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 520/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal nr I stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Tarnów, przy ul. Fredry 4, stanowiącej własność: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00035753/3. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr I położony jest na parterze budynku wielomieszkaniowego trzykondygnacyjnego przy ul. Fredry 4 w Tarnowie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 123,21 m2. W skład lokalu wchodzą dwa fizycznie oddzielne lokale mieszkalne posiadające odrębne wejścia bezpośrednio z klatki schodowej. Jeden z lokali ustanowiony jako udział 2/5 części w prawie własności ogólnego lokalu nr I i drugi ustanowiony jako pozostała 3/5 części. Z własnością lokalu nr I związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 7/16 części objętej księgą wieczystą o nr TR1T/00002230/1. Jeden z fizycznie oddzielnych lokali posiada powierzchnię użytkową ogółem 50,95 m2, składa się na niego pokój, przedpokój, kuchnia z wnęką kuchenną, spiżarka oraz łazienka. Lokal ten może funkcjonować oddzielnie, gdyż posiada doprowadzony, prąd, gaz, wodę, jednak bez podłączonego licznika. Natomiast drugi z tych lokali o powierzchni użytkowej ogółem 72,25 m2 składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni z wnęką kuchenną, spiżarki, wc oraz łazienki. Do lokalu nr I przyporządkowane są dwa pomieszczenia piwniczne o powierzchniach ok. 14,6 m2 i 11,8 m2.

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi kwotę 271 600,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 203 700,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące siedemset złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 12 kwietnia 2016 r. oraz 19 kwietnia 2016 r. w godz. 10:00-11:00 – po uprzednim uzgodnieniu z kancelarią komornika – zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fredry
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone