strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Niezabudowana działka o pow. 5,4821 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-21
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 5,4821 ha
Cena wywoławcza: 94 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1305/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej położonym przy ul. Św. Andrzeja 3, w sali nr 103, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Zabór Wielki (działka numer 7/1, arkusz mapy 3, obręb 0024 Zabór Wielki, jednostka ewidencyjna 021803_2 Miękinia), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00022305/5 stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Na nieruchomości znajdują się dwa zbiorniki wodne jako pozostałość po wyrobisku kruszywa. Zgodnie ze środowiskowymi uwarunkowaniami wyrobisko ma być zrekultywowane w kierunku wodnym, co oznacza, że zbiorniki wodne mają być pozostawione bez zasypywania ziemią. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi rolnymi oraz leśnymi. Nieruchomość w klasyfikacji geodezyjnej stanowi grunty orne klasy IV a o powierzchni 5,4821 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym nieruchomość przeznaczona jest pod produkcję rolniczą z zakazem zabudowy. W związku ze środowiskowymi uwarunkowaniami zajdzie konieczność zmiany planu miejscowego i przeznaczenie terenu nieruchomości ulegnie zmianie.

 

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 000,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika w PKO BP S.A.: 21 10205242 0000 2502 0261 9229 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zabór Wielki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone