strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działka zabudowana kompleksem hotelowo-usługowym, lokal mieszkalny o pow. 36,04 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-29
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana kompleksem hotelowo-usługowym, lokal mieszkalny o pow. 36,04 m2
Cena wywoławcza: 13 018,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 32/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na  podstawie  art. 953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

29 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 5/16 części w prawie własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem II położonego w Jędrzejowie przy ulicy 3 Maja 14. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi 36,04 m2. Lokal położony jest na piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Składa się z dwóch pokoi. Nie posiada węzła sanitarnego. Lokal wymagający kapitalnego remontu i modernizacji, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o nr KW KI1J/00009061/3.

1. Wartość udziału  5/16 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 19 526,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 13 018,00 zł. Wartość rękojmi: 1 953,00 zł.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu  poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 3 Maja
Miasto: Jędrzejów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone