strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Działka o pow. 0,18 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-29
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,18 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 52 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 962/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Dom i grunt o pow. 0,18 ha w Gorzanowie

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gorzanowie, ul. Bystrzycka 15, działka nr 580/1, AM-2, o pow. 0,1800 ha, obręb 0004 Gorzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie.

OPIS: działka gruntu o powierzchni 0,18 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym z XIX wieku (pow. użyt. – 106,88 m2) i budynkiem gospodarczym. Budynek w złym stanie technicznym. Wszystkie elementy wykończeniowe kwalifikują się do wymiany lub kapitalnego remontu.

Instalacje: elektryczna i wodna. Budynek mieszkalno-gospodarczy znajduje się w wykazie zabytków architektury i budownictwa.

Adres: 57-500 Gorzanów, ul. Bystrzycka 15,

należącej do dłużnika: (…).

Nr KW SW1K/00022827/2.

CENA MINIMALNA – 52 500,00 zł.

 

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł.

Informacja – tel. (74) 640 08 82.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bystrzycka
Miasto: Gorzanów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone