strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działka nr 817 o powierzchni 879 m2, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 817 o powierzchni 879 m2, zabudowana
Cena wywoławcza: 38 417,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1055/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00003456/1 w udziale 1/6 części

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, tj. działka nr 817 o powierzchni 879 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym z pomieszczeniem gospodarczym i kotłownią. Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 162,00 m2. Budynek garażowy w zabudowie zwartej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajduje się kotłowania zasilająca budynek mieszkalny. Powierzchnia użytkowa: 25,60 m2. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako: „tereny mieszkaniowe”.

Należącej do dłużnika: (…),

położonej: Pniewy, ul. Sienkiewicza 1,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00003456/1.

Suma oszacowania wynosi 51 223,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 417,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 122,30 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Pniewy
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone