strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-26
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży:
Cena wywoławcza: 23 618,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 254/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:

 

w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w kancelarii komornika przy ul. Kasprowicza 20 w Zakopanem odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Bystre, gmina Poronin, powiat tatrzański, woj. małopolskie, oznaczonej jako działka nr 10627/3 o powierzchni 0,1399 ha. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku wschodnim, położona w drugiej linii zabudowy. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie częściowej - przez działkę przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia, pozostałe podstawowe uzbrojenie w sąsiedztwie - wodociąg. Zgodnie z MPZP działka w całości położona w terenie oznaczonym symbolem 20MU3d - tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej z dominacją zabudowy drewnianej. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, łąki, nieużytki, pastwiska, lasy. Nieruchomość położona ok 1,5 km na płd-zach od centrum miejscowości i ok. 4,5 km na płn.-zach. od centrum Zakopanego. Działka atrakcyjna widokowo. Nieruchomość objęta KW nr NS1Z/00060125/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem. Właścicielem tej nieruchomości w całości jest dłużnik: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 31 491,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 23 618,25 zł. Rękojmia: 3 149,10 zł.

W związku z faktem, ze egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł (pięćset złotych), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł (pięćset złotych), przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 (dwunastej) dnia następnego.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej przed rozpoczęciem licytacji  w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału 1 Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowe Bystre
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone