szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie

O wycenach rzeczoznawcy

Identyfikacja pojazdów

Dom Aukcyjny korzysta z usług rzeczoznawcy DEKRA posiadających dostęp do banków informacji koncernu DEKRA oraz - za jego pośrednictwem - do baz informacji producenta. Umożliwia to przeprowadzenie na podstawie jednego wiarygodnego parametru (nr silnika, skrzyni biegów, nr produkcyjny, etc.) pełnej identyfikacji pojazdu łącznie z jednoznacznym określeniem daty jego produkcji.

.

Mając do dyspozycji specjalistyczne wyposażenie laboratoriów znajdujących się w Centrali DEKRA w Stuttgarcie sporządzamy szczegółowe analizy dotyczące m.in. autentyczności kluczyków, które w znacznym stopniu ułatwiają polskim towarzystwom ubezpieczeniowym likwidację szkód kradzieżowych.

Celem identyfikacji pojazdów jest określenie, czy oznaczenie (Numer nadwozia tzw. VIN) znajdujące się na nadwoziu pojazdu zostało wykonane przez producenta, czy też zostało podrobione lub przerobione. Dzięki badaniom identyfikacyjnym możemy uniknąć zakupu pojazdu pochodzącego z kradzieży. Badania identyfikacyjne prowadzone są również w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych obejmujących wymianę elementu konstrukcyjnego wraz z polem numerowym, na którym wykonane jest oznaczenie identyfikacyjne VIN.

Odtwarzanie skorodowanych oznaczeń identyfikacyjnych.

Wraz z upływem lat każdy pojazd podlega procesowi korozji. W wielu przypadkach, korozji ulega również oznaczenie identyfikacyjne VIN wykonane w miejscu podatnym na korozję.
W trakcie okresowych przeglądów obowiązkowych dla każdego pojazdu, jeśli diagności nie mogą odczytać skorodowanych oznaczeń, nie przedłużają ważności dowodu rejestracyjnego.

 

Wycena wartości pojazdów

DEKRA Polska sporządza wyceny wartości pojazdów na podstawie szczegółowych oględzin pojazdu oraz w miarę możliwości przeprowadza jazdę próbną lub próbę drogową, wykorzystując przy tym własny system do wycen pojazdów bazujący na danych otrzymywanych on-line z serwera EurotaxGlass's.
Warto podkreślić, iż Rzeczoznawcy DEKRA Polska jako jedyni na polskim rynku, podczas sporządzania wyceny pojazdu, mają możliwość identyfikacji jego roku produkcji w systemie on-line w oparciu o zewnętrzną bazę danych.

W 2010 r. DEKRA Polska wprowadziła możliwość uzyskiwania tzw. międzynarodowej wersji językowej wyceny. Od grudnia 2010 r. dostępna jest wersja językowa angielska dowolnej wyceny. Szczegółowych informacji udziela Pion Logistyki DEKRA Polska.

Naszym stałym Klientom (patrz lista referencyjna) oferujemy platformę internetową DEKRA.net, która umożliwia m.in. składanie zleceń oraz odbiór wycen w formie elektronicznej. Rozbudowane systemy powiadomień oraz automatycznego przekazywania informacji w DEKRA.net znacząco upraszczają i przyspieszają procesy u naszych Klientów (szczególnie w firmach leasingowych).

Profesjonalne interfejsy komunikacyjne bazujące na technologii Web service wbudowane w DEKRA.net umożliwiają automatyczny transfer danych z wycen pojazdów na zdefiniowane portale aukcyjne. Jednak coraz więcej Klientów DEKRA Polska decyduje się na system DEKRA CarExchange, który jest profesjonalnym portalem aukcyjnym przygotowanym pod indywidualne potrzeby Klienta i przez niego w pełni zarządzany. Standardowo jest on wykonany w szacie graficznej (tzw. corporate design) Klienta, w pełni zarządzany przez Klienta oraz połączony on-line z systemem DEKRA.net.

DEKRA Polska w oparciu o sieć przedstawicielstw DEKRA w Europie jest w stanie wiarygodnie i szybko wycenić pojazd na warunki rynku lokalnego. Tak sporządzona wycena jest tłumaczona na język polski oraz może być dodatkowo uzupełniona o oszacowanie wartości przedmiotowego pojazdu na warunki rynku krajowego.  Warto podkreślić, iż opisany powyżej proces w przypadku wyceny samochodu osobowego w Niemczech trwa zwykle nie dłużej niż 5 dni roboczych.

Ocena pojazdów używanych

DEKRA Polska od 1999 r. oferuje na polskim rynku sprawdzone rozwiązania w zakresie oceny stanu technicznego pojazdu używanego. Bazujemy na doświadczeniach koncernu DEKRA uzyskanych przy wdrażaniu podobnych projektów m.in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz innych państwach europejskich, uwzględniając jednocześnie specyfikę rynku samochodów używanych w Polsce.

Dotychczas ponad 33 tys. pojazdów używanych w Polsce uzyskało Certyfikat DEKRA

Warunkiem koniecznym dla uzyskania przez pojazd używany Certyfikatu DEKRA, a co za tym idzie naklejki DEKRA Znak Jakości dla samochodu używanego jest pozytywny wynik badania technicznego ponad 150 punktów kontrolnych w pojeździe, które  obejmuje:

  • pojazd z zewnątrz (m.in.: nadwozie, powłoka lakierowa, uszkodzenia powypadkowe);
  • wnętrze pojazdu (m.in.: pokrycia tapicerskie, instrumenty kontrolne, zapach we wnętrzu);
  • komorę silnika (m.in.: szczelność zespołu napędowego, układ chłodzenia);
  • komorę bagażnika (m.in.: wykładziny, wyposażenie, mechanika pokrywy bagażnika);
  • podwozie (m.in.: zawieszenie, układ wydechowy, ogumienie);

Ocena stanu technicznego pojazdu  przeprowadzana jest na stanowisku diagnostycznym oraz podczas jazdy próbnej.

 

 

 

Certyfikat DEKRA nie może być wydany jeżeli :

 

Certyfikat DEKRA stanowi niezależną i wiarygodną ocenę stanu technicznego najważniejszych zespołów w pojeździe, a także umożliwia obiektywne porównanie samochodów używanych obecnych na rynku.

Certyfikat DEKRA jest oferowany dla pojazdów używanych w wybranych punktach dealerskich następujących sieci: 

 

Oceny powypadkowe

Oceny powypadkowe wykonywane przez Rzeczoznawców DEKRA Polska zawierają szczegółowy opis powstałych uszkodzeń w pojeździe, kalkulację kosztu naprawy w oparciu o system Audatex/Eurotax oraz szczegółową dokumentację fotograficzną.

W oparciu o sieć przedstawicielstw DEKRA w Europie jesteśmy w stanie zapewnić wiarygodny i kompleksowy serwis powypadkowy na terenie całej Europy. Oceny powypadkowe są wykonywane w tym przypadku z uwzględnieniem cen części zamiennych oraz stawek regionalnych państw, w którym jest zarejestrowany pojazd.

W oparciu o wspomnianą sieć przedstawicielstw DEKRA jesteśmy również w stanie przeprowadzić szczegółową weryfikację kosztorysu/rachunku z uwzględnieniem specyfiki danego rynku.

Naszym stałym Klientom (patrz lista referencyjna) oferujemy platformę internetową DEKRA.net, która umożliwia m.in. składanie zleceń oraz odbiór wycen w formie elektronicznej. Dzięki rozbudowanym modułom powiadomień oraz automatycznego przekazywania informacji w DEKRA.net następuje znaczące uproszczenie i usprawnienie procesów logistycznych u naszych Klientów.

Opinie techniczne

Najczęstszym zadaniem opinii technicznych jest ustalenie stanu technicznego oraz prawidłowości działania elementu lub zespołu w pojeździe. Potrzeba sporządzenia opinii technicznej powstaje w przypadku reklamacji w odniesieniu do zakupionego pojazdu lub jakości przeprowadzonej naprawy w Autoryzowanej Stacji Obsługi/warsztacie niezależnym.

W ostatnim czasie dominującą tematykę opinii technicznych, stanowią elementy systemów bezpieczeństwa biernego w pojeździe (m.in. poduszki powietrzne), a także technologia naprawy pojazdów klasy wyższej, gdzie mamy do czynienia ze skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz rozbudowanymi systemami elektroniki pokładowej. Niektóre z  tych problemów są możliwe do rozwiązania wyłącznie w oparciu o wiedzę i doświadczenia pracowników Instytutu Techniki Samochodowej (KTI) w Wart. KTI jest ośrodkiem naukowo-szkoleniowym utworzonym m.in. przez DEKRA, Audatex, wiodących producentów samochodów, oraz towarzystwa ubezpieczeniowe z Niemiec. Jego głównym zadaniem jest testowanie nowych technologii napraw oraz badanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w pojazdach samochodowych.

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego pozwalają odtworzyć przebieg kolizji lub wypadku drogowego oraz ustalić w rezultacie kwestię odpowiedzialności za jego powstanie. Rzeczoznawcy DEKRA Polska wykonujący zlecenia w tym zakresie, posiadają gruntowną wiedzę, doświadczenie zawodowe, a także niezbędne systemy komputerowe umożliwiające sporządzenie profesjonalnego materiału będącego podstawą do podjęcia decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub organ procesowy. Nie bez znaczenia jest też fakt, posiadania przez Rzeczoznawców DEKRA Polska statusu biegłych sądowych.

Rzeczoznawcy DEKRA Polska przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu ruchu drogowego wykorzystują następujące systemy komputerowe:

AUTO-VIEW - analiza korelacji uszkodzeń pojazdów w kolizjach drogowych

Cyborg Idea PLAN - sporządzanie planów sytuacyjnych

Cyborg Idea TITAN - wspomaganie rekonstrukcji kolizji drogowych

PC-CRASH - rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych

Istotne wsparcie przy sporządzaniu ekspertyz z zakresu ruchu drogowego stanowi dostęp do unikatowych informacji oraz wyników badań przeprowadzonych przez DEKRA Crash-Test-Zentrum w Neumunster oraz crash-testów realizowanych z innymi Partnerami (m.in. Winterthur) - patrz Crash-testy       

Wyceny maszyn i urządzeń

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, DEKRA Polska wydzieliła z grupy Rzeczoznawców, ekspertów, którzy po odpowiednim przeszkoleniu oraz weryfikacji świadczą również usługi w zakresie wyceny maszyn, urządzeń, a także linii technologicznych. 

DEKRA Polska opracowała oraz wdrożyła w 2010 r. pierwszy w Polsce profesjonały system komputerowy do wyceny maszyn i urządzeń. Wprowadza on jednorodną metodologię oraz zapewnia transparentny sposób określenia wartości obiektu w całej sieci Rzeczoznawców DEKRA.

Moduł wyceny maszyn i urządzeń został zaimplementowany do platformy DEKRA.net dzięki czemu możliwy jest automatyczny transfer danych z wycen maszyn i urządzeń na zdefiniowane portale aukcyjne.  Również platforma aukcyjna DEKRA CarExchange (więcej w pozycji Wycena wartości pojazdów) może automatycznie pobierać tego typu wyceny z sytemu DEKRA.net.

Warto podkreślić, iż DEKRA Polska w oparciu o sieć przedstawicielstw DEKRA w Europie jest w stanie wiarygodnie i profesjonalnie wycenić maszynę, urządzenie lub linię technologiczną na warunki rynku danego kraju.

Odbiory techniczne pojazdów

Odbiory techniczne pojazdów wykonywane są przez wybranych, etatowych  Rzeczoznawców DEKRA Polska, dysponujących  mobilnym zestawami komputerowymi.

                                   

 

Dla potrzeb zwrotów pojazdów lub bieżącej kontroli stanu technicznego flot samochodowych DEKRA Polska oferuje:

  • Raport z Oględzin Pojazdu (RZO), który zawiera listę uszkodzeń pojazdu wykraczających poza Podręcznik Zwrotu Pojazdu PZWLP oraz dokumentację fotograficzną. Fakt przeprowadzenia oględzin jest potwierdzany podpisem na ekranie urządzenia mobilnego,
  • Raport z Oględzin Pojazdu + Koszt Naprawy  (RZO/KN), który dodatkowo zwiera szacunkowy koszt naprawy stwierdzonych uszkodzeń, który tworzony jest automatycznie przez aplikację po uzupełnieniu listy uszkodzeń.

 

Głównie na potrzeby firm leasingowych oraz car fleet management, DEKRA Polska przygotowała szereg dedykowanych ekspertyz umożliwiających rozliczenie finansowe z użytkownikiem, po zakończeniu kontraktu lub dla potrzeb windykacji, do których należą:

  • opis stanu technicznego pojazdu wg katalogu PZWLP,
  • kalkulacja uszkodzeń z uwzględnieniem zdefiniowanej tabeli amortyzacji,
  • wycena wartości pojazdu w standardzie (zakup/sprzedaż) oraz szacowanej wartości pojazdu.

            

 

Profesjonalne interfejsy komunikacyjne (Web service) obsługiwane przez DEKRA.net umożliwiają automatyczny transfer danych z ekspertyz na zdefiniowane portale aukcyjne
takie jak Dom Aukcyjny Dawro.

Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna