szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku

Nazwa:

Działka zabudowana o pow. 0,0187 ha

Data:
2019-09-09 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
ul. Kościuszki 11 / 3aKłodzko
tel. 074 640 08 82 793 864 292- kancela
Cena wywoławcza
1 937 625,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
KM 1008/09
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1K/00043435/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

9 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, zlokalizowanej w Kłodzku, ul. Armii Krajowej nr 2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o nr SW1K/00043435/0. 

 

Kamienica w centrum Kłodzka, ul. Armii Krajowej 2

 

Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Armii Krajowej 2, działka nr 25/3, AM-3 o pow. 0,0187 ha, obręb 0006 Twierdza, jedn. ewidencyjna Kłodzko - miasto, gmina Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie. Budynek mieszkalno-usługowy, obiekt w zabudowie zwartej, o czterech kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. W podpiwniczeniu budynku znajduje się lokal użytkowy (piwnice adaptowane na lokal usługowy na podstawie decyzji pozwolenia na budowę. W parterze i na półpiętrze zlokalizowane są pomieszczenia lokalu handlowego, na I i II piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, a na trzecim trzy lokale mieszkalne, Budynek umieszczony w rejestrze zabytków. Parametry techniczne: remont kapitalny w latach 2002/2003, pow. zabudowy: 195,40 m2, kubatura: 3 697 m3, pow. użytkowa 640,16 m2. W trakcie przeprowadzonego remontu dokonano przebudowy i modernizacji obiektu, w trakcie której wszystkie elementy zostały wymienione, oprócz fundamentów, ścian zewnętrznych przyziemia oraz stropów Kleina nad częścią przyziemia. Budynek bez widocznych pęknięć, zarysowań i odchyleń ścian nadziemia. Elementy konstrukcyjne w stanie dobrym i bardzo dobrym (m.in. cała więźba dachu także została wymieniona). 

 

Suma oszacowania wynosi 2 583 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 937 625,00 zł.

 

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 258 350,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. 

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.  

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Armii Krajowej
Kod i miasto:
Kłodzko
Województwo:
dolnośląskie
091_1
091_1
091_2
091_2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna