szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Wiesława Adamczyk w upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny nr 24 w Kunowie

Data:
2019-08-20 16:00
Sprzedawca:
Wiesława Adamczyk w upadłości
ul. Prosta 13 m.24 , 27-415 Kunów
tel. 41 3445337
Cena wywoławcza
23 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości Wiesławy Adamczyk w upadłości zawiadamia o sprzedaży
 z wolnej ręki części mienia wchodzącego w skład masy upadłości obejmującego:

 

udział we współwłasności w wysokości 1/5 części lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Prostej 13 położonego w Kunowie w powiecie ostrowieckim, woj. świętokrzyskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzona jest księga wieczysta numer KW KI1O/00054403/8,

za cenę nie mniejszą niż 23 600,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych).

Oferty należy składać na piśmie wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy umieścić dopisek „Oferta na zakup – Kunów - sygn. akt V GUp 196/18”.

Oferta winna zawierać:

a)   dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail wraz z oświadczeniem, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

b)   oferowaną cenę nie mniejszą niż wskazana w niniejszym ogłoszeniu,

c)    w przypadku przedsiębiorców numer KRS lub CEIDG oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

d)   wszelkie zezwolenia, zgody i pełnomocnictwa, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

e)   czytelny podpis oferenta lub osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta.

Oferta winna zostać złożona w biurze syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anna Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

 

Oferty należy składać w terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00.

 
W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową decyduje data doręczenia.

 

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów przeprowadzi aukcję między oferentami w celu uzyskania najwyższej ceny.

 

Zawarcie umowy sprzedaży wybranemu oferentowi nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o sprzedaży lecz nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

 

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości jest dostępny na portalu dawro.pl oraz w Kancelarii Syndyka przy ul. Unruga 8, 25-228 Kielce, tel. (41) 344 53 37, e-mail: biuro@expertfk.pl.

 

Operat do pobrania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Prosta
Kod i miasto:
Kunów
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna