szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

SEA APARTMENTS Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Lokale mieszkalne w Gdańsku

Data:
2019-09-25 11:00
Sprzedawca:
SEA APARTMENTS Sp. z o.o. w upadłości
ul. Czubińskiego 7/36, 80-215 Gdańsk
tel. 58 692 02 60
Cena wywoławcza
3 500 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Garaże
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości

Sea Apartments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku

 

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W GDAŃSKU PRZY UL. JELITKOWSKIEJ

UPADŁEGO SEA APARTMENTS SP. Z. O.O. W UPADŁOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż, należących do Sea Apartments Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, lokali mieszkalnych, położonych przy ulicy Jelitkowskiej w Gdańsku, nieposiadających wyodrębnionych ksiąg wieczystych, a spełniających warunki do ich założenia (lokali znajdujących się w stanie podstawowym, deweloperskim), oznaczonych jako:

-        lokal nr 14C - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 264,12 m2 wraz z udziałem 100139/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 222 m2) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 1 i 2 o pow. 158,44 m2) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,

-        lokal nr 16 - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 263,47 m2 wraz z udziałem 99893/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 48,90 m2) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 1 i 2 o pow. 178,12 m2) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,

-        lokal nr 16D - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 263,40 m2 wraz z udziałem 99866/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 159,15 m2) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 1 i 2 o pow. 178,12 m2) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,

-        lokal nr 16E - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 263,42 m2 wraz z udziałem 99874/1000000 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 (ogródek przydomowy o pow. 77,60 m2) oraz części własności budynku (w tym hali garażowej na dwa stanowiska postojowe nr 3 i 4 o pow. 178,12 m2) i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,

 

łącznie stanowiących udział w części 399772/1000000 prawa własności do gruntu działki nr 270 o pow. 4 976 m2 i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej KW nr GD1G/00160508/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Szczegółowy opis lokali, objętych przetargiem, znajduje się w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości udziałów w nieruchomości” z 10.06.2019 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Józefa Tułodzieckiego, nr uprawnień 3453. Z wyceną można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania Sądu.

 

Przetarg może odbywać się w trybie sprzedaży oferentowi pakietu, obejmującego sprzedaż wszystkich 4 (czterech) lokali, o których mowa w art. 2 Regulaminu Przetargu, dalej określanym jako tryb PAKIET, bądź w trybie sprzedaży poszczególnych lokali, o których mowa w art. 2 Regulaminu, wielu bądź jednemu oferentowi, dalej określanemu jako tryb LOKAL, na warunkach określonych Regulaminie Przetargu.

 

 

W trybie PAKIET cena wywoławcza za nabycie pakietu wszystkich 4 (czterech) lokali, wymienionych w art. 2 Regulaminu Przetargu wynosi:

 

10 500 750,00 PLN

(słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

 

Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje podatku od towarów i usług.

 

 

W trybie LOKAL cena wywoławcza za nabycie pojedynczego lokalu spośród wymienionych w art. 2 Regulaminu Przetargu wynosi

 

3 500 000,00 PLN

(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych)

 

Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje podatku od towarów i usług.

 

 

W przypadku, gdy wybrany oferent w przetargu przeprowadzonym w trybie LOKAL zakupi dwa lub więcej lokali, będzie mu przysługiwał opust 15% od oferowanej ceny dla każdego z lokali, w przypadku wyboru jego oferty przez syndyka i zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza. Opust będzie zrealizowany poprzez odpowiednie zmniejszenie ceny sprzedaży netto przy akcie przeniesienia własności lokalu.

 

Pisemne oferty winny być składane do dnia 23.09.2019 r. osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą na adres: Sędzia Komisarz Przemysław Makuła, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 72/19/PM)

- w przypadku składania oferty w trybie nabycia pakietu lokali - z dopiskiem w kolorze czerwonym „Sea Apartments - oferta na przetarg w dniu 25.09.2019 r. – nieruchomość Gdańsk, ul. Jelitkowska – PAKIET”

- w przypadku składania oferty w trybie nabycia poszczególnych lokali - z dopiskiem w kolorze czerwonym „Sea Apartments - oferta na przetarg w dniu 25.09.2019 r. – nieruchomość Gdańsk, ul. Jelitkowska – LOKAL nr ” (wstawiając odpowiedni numer lokalu, na który składana jest oferta, a w przypadku składania oferty na więcej niż jeden lokal, numer kolejnych lokali, których dotyczy oferta).

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do sądu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 23.09.2019 r. na rachunek bankowy Sea Apartments Sp. z o.o. w upadłości o numerze 77 1160 2202 0000 0003 8054 1670 wadium:

- w przypadku składania ofert na pakiet czterech lokali (tryb PAKIET) w kwocie 1 050 000,00 zł,

- w przypadku składania ofert na poszczególne lokale (tryb LOKAL) w kwocie 350 000,00 zł dla każdego z lokali, na który składana jest oferta,

odpowiednio z dopiskiem „Sea Apartments – przetarg w dniu 25.09.2019 r. – PAKIET” lub „Sea Apartments – przetarg w dniu 25.09.2019 – LOKAL nr ” (wstawiając odpowiedni numer lokalu/ lokali, na który/ które wnoszone jest wadium).

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, sala B 65.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu z dnia 16.08.2019 r. oraz operacie „Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości udziałów w nieruchomości” z 10.06.2019 roku, z którymi można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania. Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi +48 697 979 150 oraz +48 (58) 692 02 60.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Jelitkowska
Kod i miasto:
Gdańsk
Województwo:
pomorskie
01_Sea Apartments.jpg
10_Sea Apartments.jpg
12_Sea Apartments.jpg
15_Sea Apartments.jpg
20_Sea Apartments.jpg
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna