szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik

Nazwa:

Licytacja akcji zwykłych na okaziciela serii B

Data:
2020-06-24 12:00
Sprzedawca:
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Bartosz Guzik
ul. Jana Kochanowskiego 4/6 , 60-844
tel. 61 851 75 46
Cena wywoławcza
57 359 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego Bartosza Guzika w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 4/6, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych przez spółkę pod firmą

Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000045784) o numerach od 000.000.001 do

128.612.943, inkorporowanych w jednym odcinku zbiorowym wystawionym w Warszawie

dnia 08.05.2015 r. o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja.

Wartość szacunkowa: 76 479 000,00 zł*). Cena wywołania: 57 359 250,00 zł*).

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

*) cena za całość

 

Zgodnie z art. 8671 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794 w taki sposób, by kwota rękojmi została zaksięgowana na rachunku bankowym komornika przed wywołaniem licytacji. W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy, imię i nazwisko/nazwę firmy oraz adres.

 

Zgodnie z art. 8672 § 4 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Komornik zawiadamia o możliwości powstania po stronie uczestników licytacji obowiązków, o których jest mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji - w tym obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi kontroli zamiaru nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką podlegającą ochronie w trybie tejże ustawy. Dokonanie zgłoszenia należy wykazać organowi egzekucyjnemu przed przystąpieniem do licytacji. Z uwagi na powyższe komornik zastrzega możliwość odroczenia udzielenia przybicia na rzecz podmiotu, który w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę do czasu upływu terminów wskazanych w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

 

Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca zobowiązany będzie zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest na rachunek bankowy komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Wydanie odcinka zbiorowego akcji nastąpi po uprawomocnieniu się przybicia i zapłacie całej wylicytowanej ceny.

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna