szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Zakład Budownictwa Ogólnego ”DOMBUD” Wiesław Fenske

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 44,42 m2 i komórka lokatorska

Data:
2020-07-20 00:00
Sprzedawca:
Zakład Budownictwa Ogólnego
Wiesław Fenske
ul. Różana 10 , 89-300
tel. 605 164 887
Cena wywoławcza
2 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XI GUp 33/17 z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

 

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, sygnatura akt XI GUp 33/17 ogłasza pisemny konkurs ofert na powiązaną sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości:

 

1. lokal mieszkalny położony w Krakowie przy ul. Wielickiej 57/55 o pow. 44,42 m2 składający się z pokoju (podzielonego ścianką regipsową na 2 części), garderoby, wnęki kuchennej, łazienki, przedpokoju oraz tarasu – wraz ze wszystkimi prawami związanymi z udziałem 4442/711428 w prawie własności gruntu na którym posadowiony jest budynek dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00440043/4 oraz udziałem 4442/711428 w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00427875/8, numer udziału 38, za cenę wywoławczą nie niższą niż 285 000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

2. lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkanie (komórka lokatorska) nr 51/G, położona w Krakowie przy ul. Wielickiej 57/51G o powierzchni użytkowej 1,76 m2, wraz ze wszystkimi prawami związanymi z udziałem 176/711428 w prawie własności gruntu na którym posadowiony jest budynek dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00440044/1, oraz udziałem 176/711428 w prawie w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00427875/8, numer udziału 37, za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie obydwóch nieruchomości nastąpi w powiązaniu ze sobą i w takim stanie w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej każdej nieruchomości płatne jest do dnia 10 lipca 2020 r. przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.  

Pisemne oferty należy składać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią, oznaczonych: „OFERTA KRAKÓW”, na adres biura syndyka: Bożena Lashmann, 77-430 Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 46A.

Otwarcia ofert dokona syndyk, bez udziału oferentów do dnia 20 lipca 2020 r.

Pozostałe informacje oraz uzgodnienie terminu oglądania przedmiotów sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 605 164 887.

 

Regulamin do pobrania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wielicka
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
wielkopolskie
2af3ceb2-8c35-441c-b8d8-7ece20fff4ab
6f546c2e-0526-40ac-b2bd-896bdd2bb4a5
8e5491f6-35ca-4b13-a6f4-40ced71be336
7d4ee503-b293-4ab4-82d2-a2144b40f6f9 (1)
8b08f934-ac88-48f7-8244-793e5f4fd15d
8d528804-a564-4c3d-bc2f-b3a9ac2dc84c
8e5491f6-35ca-4b13-a6f4-40ced71be336
71bccced-2f69-4063-b33e-904227342ae7
89abd36a-7469-4305-8f7b-b9c18eb045a8
114b52fd-9316-4648-80cb-243537f13d27
405a8c30-c27a-45dd-9fa4-2cb9ac1014a7
767b438e-d294-4ba0-b961-85ae86492dc8
71bccced-2f69-4063-b33e-904227342ae7
89abd36a-7469-4305-8f7b-b9c18eb045a8
c6d4aefb-7fc6-47c3-b1e1-3ef0b329e4c6
c8bf3dd6-339a-46c3-95ad-6d8ed77bdeac
d1db02d9-20bc-4afc-8a51-ad43be1e5962
d94d2c2c-33ea-4b69-89a0-2aa29f7b8934
e470b754-109b-4030-9332-301e19879ab8
f3f890d6-3833-4e69-8a8d-ebcf7009cab3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna