szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż składników masy upadłości  

Data:
2020-10-15 00:00
Sprzedawca:
MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Garncarska 9 , 61-817
tel. 61 858 62 29
Cena wywoławcza
2 399,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż poniżej oferowanych składników majątku Upadłego.

 

W skład oferowanych składników masy upadłości wchodzą:

  1. zespół nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Gronówko, gmina Lipno, powiat leszczyński, dla których Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgi wieczyste o numerze PO1L/00061244/7, PO1L/00064137/5, PO1L/00064509/4 i PO1L/00054262/7 opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 22 sierpnia 2019 r. – za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 20% ceny przyjętej w ww. operacie szacunkowym, tj. 1 020 348,20 zł netto (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 20/100);
  1. pakiet ruchomości opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w raporcie z wyceny majątku (tabela 1 – wartość rynkowa ruchomości) z dnia 16 września 2019 r., z wyłączeniem ruchomości tam wskazanych, które nie podlegały wycenie – za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 20% ceny przyjętej w ww. raporcie z wyceny, tj. 2 399,00 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
  1. wartości niematerialne i prawne (domeny, znaki towarowe) opisane przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w raporcie z wyceny majątku z dnia 16 września 2019 r. – za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 20% ceny przyjętej w ww. raporcie z wyceny, tj. 1 616 200,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

  1. złożenie w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu – „oferta dot. sprzedaży majątku, sygn. akt XI GUp 156/16 – nie otwierać”, na warunkach wskazanych w regulaminie zbycia w trybie sprzedaży z wolnej ręki wraz ze wszystkimi wymaganymi w nim oświadczeniami i dokumentami.

Oferta nie spełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.

  1. wpłacenie wadium w wysokości 10% oszacowania (dotyczy majątku określonego w punkcie nr 1 i 3) na konto bankowe masy upadłości: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 79 1090 1854 0000 0001 4297 4677 – do dnia wskazanego jako ostateczny termin do złożenia ofert, z tym zastrzeżeniem, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto masy upadłości.

Syndyk zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia konkursu ofert oraz odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Oglądanie majątku upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje, może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. (61) 847 69 39 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 lub mailowo: kancelaria@sawala.com.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gronówko
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna