szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości i nieruchomości w Głogowie przy ul. Krochmalnej

Data:
2020-10-22 15:30
Sprzedawca:
FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej
Ul. Wołczyńska 24 , 60-003
tel. 602 501 848
Cena wywoławcza
350 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i ruchomości upadłej spółki.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są:

a)    ruchomości w postaci sprzętu warsztatowego, maszyn i urządzeń budowlanych i torowych o łącznej wartości netto 1 291 090,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych). Wykaz ruchomości wraz z ceną minimalną (wywoławczą) netto poszczególnych ruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 jest dostępny w siedzibie upadłej spółki – Poznań, Wołczyńska 24; na wniosek zainteresowanych zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

b)    prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 19/3, 21/1 i 21/2 o łącznej powierzchni 2,4131 ha, położonych w Głogowie przy ul. Krochmalnej zapisane w księdze wieczystej Kw LE1G/00030986/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych, cena wywoławcza netto 350 000 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

c)    Regulamin przetargu wraz z załącznikiem nr 1 określa sposób złożenia oferty, wymogi co do treści oferty i jej załączników, sposób wyboru oferty oraz reguluje pozostałe kwestie związane z przetargiem.

 1. OFERTY:
 1. Oferty można składać na nieruchomość, poszczególne ruchomości, przy czym oferent przy składaniu oferty na ruchomość winien oznaczyć w ofercie ruchomości poprzez wskazanie obok nazwy ruchomości także numeru ruchomości (NR. SAT) wynikającego z Załącznika nr 1 do regulaminu przetargu.
 1. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty, w tym oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią regulaminu i załączników do regulaminu i inne wymagane regulaminem przetargu oświadczenia winny być złożone w języku polskim.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)    zapłata wadium w wysokości 10% ceny minimalnej netto nieruchomości, a w przypadku oferty na zakup ruchomości 10% ceny minimalnej wskazanej w Zał. Nr 1 do Regulaminu przetargu ustalonej od wartości ruchomości objętych ofertą na rachunek bankowy FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej w Poznaniu, ul. Wołczyńska 24, nr rachunku

94 1020 4115 0000 9002 0191 1999.

b)    złożenie kompletnej pisemnej oferty spełniającej wymogi określone regulaminem przetargu w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 15:00 w siedzibie upadłej spółki Poznań (60-003, ul. Wołczyńska 24) – decyduje data i godzina wpływu oferty, także w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego. Koperta zawierająca ofertę winna być zabezpieczona oraz opatrzona wyraźnym napisem „FEROCO PRZETARG”.

 1. Oferent związany jest ofertą od dnia jej złożenia.
 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 22.10.2020 r. o godzinie 15:30.
 1. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego (masy upadłości) jeżeli oferent, którego oferta na zakup ruchomości zostanie wybrana przez syndyka nie zapłaci reszty ceny w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.
 1. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego (masy upadłości) jeżeli oferent, którego oferta na zakup nieruchomości została wybrana nie przystąpi do umowy sprzedaży w terminie do 4 miesięcy od dnia wyboru oferty.
 1. Zapoznanie się z przedmiotami przetargu, wydanie regulaminu przetargu wraz z załącznikiem nr 1 oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w terminie uzgodnionym telefonicznie. W celu sprawnej obsługi zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 507 309 540 lub mailowo na adres jerzy.sloma@feroco.pl (oględziny ruchomości) albo z syndykiem (602 501 848).
 1. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienie przetargu aż do jego zakończenia. Wpłacone wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub żądanie naprawienia szkody.
 1. Zwrot wadium w przypadkach wskazanych w Ogłoszeniu lub w Regulaminie Przetargu następuje bez oprocentowania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Krochmalna
Kod i miasto:
Głogów
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna