szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło

Nazwa:

Działka o pow. 909 m2, Świnoujście, ul. Żeromskiego 

Data:
2021-06-29 13:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu
Piotr Żygadło
ul. Wojska Polskiego 1/19/lok. 25, 72-600 Świnoujście
tel. (91) 888 90 91
Cena wywoławcza
2 925 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
4/19
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 czerwca 2021 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…);

położonej: 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 20, Świnoujście,

dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00005928/1].

Budynek pensjonatowy „Promenada” i działka

Działka nr 109 posiada kształt regularny, zwarty, korzystny przypominający prostokąt. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek pensjonatowy „Promenada” i urządzenia infrastruktury technicznej. Dojście do budynku jest utwardzone. Dziedziniec utwardzony płytami typu trylinka oraz kostką typu polbruk. Działka od strony frontowej nie posiada ogrodzenia natomiast od strony ogrodowej działka otoczona jest ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach stalowych. Na nieruchomości znajduje się utwardzenie terenu. Zagospodarowanie nieruchomości: słabsze.

 

Podstawowe dane działki nr 109:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzin działka nr 109 posiada następującą charakterystykę:

Miejscowość: Świnoujście.

Ulica: Stefana Żeromskiego nr 20.

KW nr: SZ1W/00005928/1.

Powierzchnia działki: 909 m2, (0,0909 ha).

Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych:

-         Bi o powierzchni 909 m2, (0,0909 ha).

Kształt działki: korzystny, zwarty, regularny przypominający prostokąt (v. mapa).

Teren działki i jej ukształtowanie: teren płaski, korzystny.

Warunki gruntowo wodne – przeciętne.

Dojazd: drogą utwardzoną.

Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się budynek pensjonatowy „Promenada”, podpiwniczony, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem i urządzenia infrastruktury technicznej.

Usytuowanie działki w stosunku do stron świata: korzystne (w budynek w osi: północny-południe). Dojazd i dojście do parceli oraz wejście do budynku od strony frontowej znajduje się od strony zachodniej i północnej.

Działka graniczy:

-         od strony południowej z zabudowaną działką nr 113,

-         od strony północnej z działką nr 52 stanowiącą drogę dojazdową,

-         od strony zachodniej z działką nr 108 stanowiącą drogę dojazdową,

-         od strony wschodniej z zabudowaną działką nr 110.

 

Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:

-         instalacja wodna,

-         instalacja kanalizacyjna,

-         kanalizacja deszczowa,

-         instalacja elektroenergetyczna,

-         instalacja gazowa,

-         telefoniczna.

 

Budynek pensjonatowy „Promenada”:

Budynek w zabudowie wolnostojącej, 2 piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych pełnił funkcję hotelu. Od co najmniej kilku budynek nie jest użytkowany oraz jest notorycznie rozkradany) obiekt ogólnodostępny.

 

Tabela nr 1. Parametry budynku pensjonatowego(dane wg kopii zaświadczenia z dnia 21.05.1968 r.):

 

Lp.

Pomieszczenie

Wielkość

1.

Powierzchnia użytkowa budynku

940,65 m2

2.

Powierzchnia zabudowy

317,61 m2

3.

Kubatura budynku

4 742,66 m3

Charakterystyka budynku pensjonatowego wg stanu na dzień 16.10.2019 r.:

 

Ściany:

-         murowane.

Stropy:

-         masywne i drewniane.

Drzwi zewnętrzne:

-         pcv, częściowo przeszklone w słabszym stanie techniczno-użytkowym.

 

Drzwi wewnętrzne:

-         Płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w słabym stanie techniczno-użytkowym.

 

Stolarka okienna:

-         pcv w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

 

Parapety:

-         wewnętrzne: pcv w słabym stanie techniczno-użytkowym,

-         zewnętrzne: blaszane oraz brak w słabym stanie techniczno-użytkowym.

 

Schody:

-         zewnętrzne: masywne, oblicowane terakotą w przeciętnymi słabym stanie techniczno-użytkowym,

-         wewnętrzne: drewniane w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

 

Ściany:

-         w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapeta w słabym stanie techniczno-użytkowym,

-         na korytarzach: ściany pokryte farbą ścienną z widocznymi ubytkami oraz płytami meblowymi w słabym i w złym stanie techniczno-użytkowym,

-         w łazienkach: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w złym i w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym, (widoczne ubytki w terakocie),

-         w pomieszczeniach kuchennym: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w słabszym stanie techniczno-użytkowym.

 

Posadzki:

-         w pomieszczeniach mieszkalnych: posadzka betonowa oraz wykładzina pcv w słabym stanie techniczno-użytkowym,

-         na korytarzach: terakota oraz posadzka betonowa w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

-         w łazienkach: terakota w słabym i w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym,

-         w w.c.: terakota, wykładzina pcv w złym i w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym,

-         w pomieszczeniach kuchennych: posadzka betonowa w złym stanie techniczno-użytkowym.

 

Tynk zewnętrzny:

-         ściany pokryte farbą ścienną z widocznymi ubytkami w słabszym stanie techniczno-użytkowym.

 

Pokrycie dachu:

-         dachówka.

 

Obróbki blacharskie:

-         z blachy stalowej, ocynkowanej.

 

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku pensjonatowym (większość niefunkcjonująca):

-         instalacja wodna,

-         instalacja kanalizacyjna,

-         instalacja gazowa,

-         instalacja c.o. (obecnie brak),

-         ciepła woda (obecnie brak),

-         instalacja elektroenergetyczna,

-         instalacja wentylacji grawitacyjnej,

-         instalacja wentylacji spalinowej.

 

Funkcjonalność – przeciętna – powierzchnia korytarzy, pomieszczeń hotelowych i sanitariatów jest optymalna i funkcjonalna. Cześć pokoi gościnnych wyposażona w węzły sanitarne, wszystkie pokoje gościnne wyposażone w meble oraz sprzęt audio. Brak windy. Brak balkonów, jest jedynie kilka, małych, wąskich balkonów.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów i ich stan daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakości użytych materiałów na określenie standardu jako niskiego, natomiast stanu technicznego budynku jako słabego, nadającego się do generalnego remontu, instalacje zostały wyprute.

Wartość rynkowa (WR) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym „Promenada”, wg stanu na dzień 16.10.2019 r. i cen na dzień 18.11.2019 r. wynosi:

 

W(WR) = 3 900 000,00 zł

 

słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych.

 

W tym:

Wartość rynkowa (WR) prawa własności samej działki bez uwzględnienia naniesień, wg stanu na dzień 16.10.2019 r. i cen na dzień 18.11.2019 r. wynosi:

 

W(WR działki) = 2 011 800,00 zł

słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy osiemset złotych.

 

Zatem:

Wartość budynku bez uwzględnienia wartości gruntu wynosi:

 

W(WR budynku) = 1 888 200,00 zł

słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych.

 

Suma oszacowania wynosi 3 900 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 925 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 390 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu

49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Żeromskiego 
Kod i miasto:
Świnoujście
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna