szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Świebodzinie Artur Łukomski

Nazwa:

Nieruchomości rolne poł w miejsc.: Ołobok, Łąkie, Darnawa

Data:
2021-06-17 14:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Świebodzinie
Artur Łukomski
pl. Jana Pawła II 3/1, 66-200
tel. 68 452 33 99
Cena wywoławcza
47 789,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1760/17
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1S/00053877/3, ZG1S/00053878/0, ZG1S/00053879/7, ZG1S/00054463/5,

ZG1S/00055152/9, ZG1S/00053880/7 oraz ZG1S/00054633/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski ogłasza, że dnia

 

17 czerwca 2021 r. od godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy: ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych, niezabudowanych – rolnych położonych w miejscowości Ołobok, Łąkie oraz Darnawa w gminie Skąpe.

 

Nr księgi wieczystej

nr działki

opis

ZG1S/00053877/3

497/3

Działka o pow. 21,7850 ha. Nieruchomość niezabudowana gruntowa rolna, położona w miejscowości Ołobok. Do nieruchomości dostęp od drogi asfaltowej. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych, na obrzeżach wsi, z dala od zabudowań. Działka o regularnym kształcie, użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R IVb (3,4283 ha), R V (7,9327 ha), R VI (3,4013 ha), LsV (0,0344 ha), R IVa (6,4028 ha), R IIIb (0,5855 ha). Na nieruchomości na dzień 25.01.2018 r. znajdowały się zasiewy o następującym areale:

1) na powierzchni 7,60 ha pszenica ozima

2) na powierzchni 14,18 ha rzepak ozimy

3) na powierzchni 0,0050 ha brak zasiewów.

 

ZG1S/00053878/0

497/4

Działka o pow. 25,4470 ha. Nieruchomość niezabudowana gruntowa rolna, położona w miejscowości Ołobok. Do nieruchomości dostęp od drogi asfaltowej. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych, na obrzeżach wsi, z dala od zabudowań. Działka ma regularny kształt, jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R IVb (5,3634 ha), R V (4,7364 ha), R IVa (4,6965 ha), R VI (0,4481 ha), R IIIa (4,4891 ha), R IIIb (5,7135 ha). Na nieruchomości na dzień 25.01.2018 r. znajdowały się następujące zasiewy:

1) na powierzchni 6,50 ha pszenica ozima,

2) na powierzchni 18,91 ha rzepak ozimy,

3) na powierzchni 0,0370 ha brak zasiewów.

ZG1S/00053879/7

499

Działka o pow. 25,9021 ha. Nieruchomość niezabudowana gruntowa, rolna, położona w miejscowości Ołobok. Do nieruchomości gruntowej dostęp od drogi utwardzonej. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych w pobliżu lasu, na obrzeżach wsi, z dala od zabudowań. Działkama nieregularny kształt. Działka jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R IIIa (2,5800 ha), R IIIb (4,9900 ha), R IVb (1,6100 ha), R V (4,3800 ha), LsV (0,0200 ha), R IVa (8,6429 ha), R VI (3,5400 ha), Lz-RVI (0,1392 ha).

Na dzień 25.01.2018 r. na nieruchomości znajdowały następujące zasiewy:

1) na powierzchni 20,00 ha pszenica ozima,

2) na powierzchni 5,90 ha pszenżyto ozime,

3) na powierzchni 0,0021 ha brak zasiewów.

ZG1S/00054463/5

168/18

Działka o pow. 2,3758 ha. Nieruchomość niezabudowana gruntowa, rolna, położona w miejscowości Ołobok. Do nieruchomości dostęp od drogi asfaltowej. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych, na obrzeżach wsi, z dala od zabudowań. Działka ma regularny kształt, użytkowana jest zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R V (1,9206 ha), R VI (0,3850 ha), Lz-RV  (0,0702 ha). Na dzień 25.01.2018 r. brak zasiewów na nieruchomości.

ZG1S/00055152/9

178/11

Sprzedaży podlega 2365/10000 udziału w nieruchomości gruntowej, rolnej położonej w miejscowości Łąkie. Działka o łącznej pow. 14,4696 ha. Do nieruchomości dostęp jest dobry, od strony drogi asfaltowej. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych, w pobliżu zabudowy. Działka ma nieregularny kształt, jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R IIIa (0,9500 ha), R IIIb (3,3400 ha), R IVa (4,1600 ha), R IVb (0,9900 ha), R V (4,5532 ha), R VI (0,2166 ha), ŁIII (0,1200 ha), PsIV (0,1000 ha), PsV (0,0300 ha), N (0,0100 ha). Na dzień 25.01.2018 r. brak zasiewów na nieruchomości.

ZG1S/00053880/7

197/7

Działka o pow. 17,8531 ha. Nieruchomość niezabudowana gruntowa, rolna położona w miejscowości Łąkie. Do nieruchomości dostęp przeciętny, z drogi gruntowej. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych w pobliżu lasu, na obrzeżach wsi, z dala od zabudowań. Szacowana nieruchomość ma regularny kształt, przypominający prostokąt. Działka jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R V (5,6879 ha), R IIIb (4,0366 ha), R VI (3,3935 ha), R IVa (2,3820 ha), N (0,1576 ha), R IVb (1,6660 ha), LZ-R VI (0,5295 ha). Na dzień 25.01.2018 r. brak zasiewów na nieruchomości.

ZG1S/00054633/8

195

Działka o pow. 2.6100 ha. Nieruchomość niezabudowana gruntowa, rolna, położona w miejscowości Darnawa. Działka położna jest w kompleksie innych gruntów rolnych, w pobliżu lasu, na obrzeżach wsi, z dala od zabudowań. Działka ma regularny, korzystny kształt, jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem na cele rolne. Działka dzieli się na klasy użytku: R IVa (0.6300 ha), R V (1.9800 ha). Na dzień 25.01.2018 r. brak zasiewów na nieruchomości.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skąpe nieruchomości przeznaczone są na cele rolne. Nieruchomości stanowią własność Jolanty Sik. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze: ZG1S/00053877/3, ZG1S/00053878/0, ZG1S/00053879/7, ZG1S/00054463/5, ZG1S/00055152/9, ZG1S/00053880/7 oraz ZG1S/00054633/8.

 

Licytacje zostaną wywołane w następującej kolejności:

lp.

godzina

nr działki

suma oszacowania

suma wywołania

rękojmia

 

1

09:00

497/3

621 306,00 zł

465 980,00 zł

62 131,00 zł

2

09:30

497/4

725 746,00 zł

544 310,00 zł

72 575,00 zł

3

10:00

499

738 726,00 zł

554 045,00 zł

73 873,00 zł

4

10:30

168/18

63 718,00 zł

47 789,00 zł

6 372,00 zł

5

11:00

178/11(udział)

97 598,35 zł

73 199,00 zł

9 760,00 zł

6

11:30

197/7

499 377,00 zł

374 533,00 zł

49 938,00 zł

7

12:00

195

73 000,00 zł

54 750,00 zł

7 300,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce lub na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 04 1600 1462 1860 2410 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym). Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606 701 585 lub 666 369 822. W dniu 02.06.2021 r. wolno oglądać nieruchomość w następujących godzinach: działka nr 497/3, 497/4 i 499 od godz. 09:00 do godz. 09:30, działka nr 168/18 od godz. 09:40 do godz. 10:00, działka nr 178/11 i 197/7 od godz. 10:10 do godz. 10:30 i działka nr 195 od godz. 10:40 do godz. 11:00.

Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

UWAGA!!! Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wytyczne Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w licytacji, (tj. osoba wpłacająca wadium, dłużnik, wierzyciel) aby wchodząc na teren Sądu wyposażone były w środki ochrony indywidualnej (maseczka i rękawiczki). Ponadto osoby, które wpłacą rękojmię proszone są o kontakt z kancelarią najpóźniej na dzień przed licytacją.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ołobok, Łąkie, Darnawa
Województwo:
lubuskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna