szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość lokalowa o łącznej pow. 56,56 m2; Namysłów, ul. Krakowska

Data:
2021-09-17 16:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
174 650,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE ZASTĘPCY SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI PATRYCJI VEGA-RACZKOWSKIEJ [VEGA-RACZKOWSKA] (PESEL: (…)), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zastępca syndyka masy upadłości dłużnika w osobie Patrycji Vega-Raczkowskiej (PESEL: (…)), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 91/20, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości lokalowej nr 12, położonej w Namysłowie, przy ul. Krakowskiej 1, o łącznej powierzchni użytkowej 56,56 m2 oraz pomieszczenia przynależne [piwnica oraz strych] o łącznej powierzchni użytkowej 32,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 81/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1U/00082169/0. Księga prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

 

Charakterystyka oferty:

 

 1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości lokalowej nr 12, położonej
  w Namysłowie, przy ul. Krakowskiej 1, o łącznej powierzchni użytkowej 56,56 m2 oraz pomieszczenia przynależne [piwnica oraz strych] o łącznej powierzchni użytkowej 32,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 81/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu [działki nr: 936/4, 936/8, 936/10 AM-7 obręb 0038-Namysłów, o łącznej powierzchni 0,0327 ha]. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1U/00082169/0.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży
  wynosząca 174 650,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów
  i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)    złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ –PATRYCJA VEGA-RACZKOWSKA – PRZETARG – UPADŁOŚĆ –MIESZKANIE” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 16:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godziny 16:00.

b)    uprzednia wpłata wadium w kwocie 17 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Patrycji Vega-Raczkowskiej, o numerze: 68 8436 0003 0000 0030 1039 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

 1. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 16:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 1. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (17.09.2021 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.vegaraczkowska.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Krakowska
Kod i miasto:
Namysłów
Województwo:
opolskie
DSC03620
DSC03626
DSC03627
DSC03634
DSC03636
DSC03642-1
DSC03651
DSC03645-3
DSC03655
DSC03662
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna