szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka o pow. 0,1535 ha, Bełsznica

Data:
2021-09-24 16:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
31 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOROTY KRZYŻOK (PESEL: (…)), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Doroty Krzyżok (PESEL: (…)), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 170/17, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę numer 390/47, o powierzchni 0,1535 ha, położonej w Bełsznicy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: GL1W/00006500/8.

Syndyk masy upadłości wskazuje, iż w skład masy upadłości Doroty Krzyżok (PESEL: (…)) wchodzi udział 11/31 prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Jednocześnie pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości są:

 • Małgorzata Krzyżok w 7/32 części;
 • Karolina Krzyżok w 7/32 części;
 • Mariusz Krzyżok w 7/32 części.

Sprzedaż całej nieruchomości następuje na podstawie zgody współwłaścicieli na sprzedaż, wyrażonej porozumieniu z syndykiem masy upadłości z dnia 16.06.2021 r. Nadto wyżej wskazani współwłaściciele udzielili syndykowi masy upadłości pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do sprzedaży ich udziałów w prawie własności nieruchomości.

 

Charakterystyka oferty:

 1. Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 390/47, o powierzchni 0,1535 ha, położonej w Bełsznicy, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer GL1W/00006500/8.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży,
  tj. 31 200,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT]
  o ile taki w dacie transakcji będzie należny.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a.    złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – DOROTA KRZYŻOK – OFERTA – UPADŁOŚĆ – NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 16:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 24.09.2021 r. do godziny 16:00.

b.    uprzednia wpłata wadium w kwocie 3 120,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Doroty Krzyżok, o numerze: 68 8436 0003 0000 0026 8253 0001 [Bank MBS] albo dla przelewów zagranicznych PL 68 8436 0003 0000 0026 8253 0001 [kod SWIFT: POLUPLPR]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

 1. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 24.09.2021 r. o godz. 16:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 1. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (24.09.2021 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 500,00 PLN.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.krzyzok.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bełsznica
Województwo:
śląskie
DJI_0726
DJI_0745
DJI_0747
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna